Na tejto stránke sa dozviete všetko, čo chcete vedieť o rôznych spotrebičoch, s ktorými sa stretávate v domácnosti. Okrem historických poznatkov a princípu ich činnosti tu môžete nájsť odpovede na rôzne otázky, týkajúce sa niektorých týchto spotrebičov, ktoré môžu využiť učitelia fyziky pre lepšiu motiváciu žiakov, ale aj samotní žiaci. Na tejto stránke môžete nájsť množstvo zaujímavostí o rôznych spotrebičoch, ktoré bežne používate v domácnosti. Okrem historických poznámok a princípu ich činnosti tu môžete nájsť odpovede na rôzne otázky, týkajúce sa nielen niektorých týchto spotrebičov, ale aj rôznych činností vykonávaných bežne v domácnosti, ale aj niekoľko pokusov. Túto stránku môžu využiť učitelia fyziky pre lepšiu motiváciu žiakov, samotní žiaci pri štúdiu a prehlbovaní vedomostí z fyziky, ale môže slúžiť aj ako súhrn námetov pre krúžkovú činnosť. No určite tu nájdu veľa zaujímavých vecí aj bežní ľudia, ktorí sa zaujímajú o veci okolo seba. V prípade pripomienok, poznámok, ale aj ďalších námetov ma prosím kontaktujte mailom na adresu : dadadidi@post.sk

  

 
             
 
             
 
             
       

 

                                

 

 

Použité  zdroje
dadadidi@post.sk  - sem mi môžete zasielať návrhy pre doplnenie informácií, ale aj námietky a prípadné opravy. Ďakujem! Poteším sa každému mailu, teda aj kritickému, veď kritika nás posúva ďalej