UMÝVAČKA RIADU                                                                                                          ÚVOD

 

 

Fyzikálne deje: Tlaková sila

                          Povrchové napätie kvapaliny

                          Sušenie horúcou parou

Didaktické použitie (ročník, tématický celok, téma):

7. ročník ZŠ (sekunda); MECHANICKÉ VLASTNOSTI KVAPALÍN A PLYNOV; Mechanické vlastnosti kvapalín (Tlaková sila)

1. ročník SŠ; MECHANIKA; Mechanika kvapalín a plynov (Tlaková sila)

2. ročník SŠ; MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA; Štruktúra a vlastnosti kvapalín ( Povrchové napätie, Nasýtená a prehriata para)

História a princíp činnosti:

Prvé zmienky o mechanickom umývaní riadu siahajú ešte pred rok 1850. Prvý patent na umývačku riadu vtedy dostal Američan Joel Houghton Boli to drevené nádoby na ručný pohon.

Značným posunom dopredu bola umývačka s motorovým pohonom zostrojená v americkom štáte Ilinois v roku 1886. Jej vynálezcom bola žena – Josephine Cochranová, ktorej vadilo zdĺhavé umývanie riadu po slávnostiach, ktoré často usporadúvala. V roku 1893 sa s ňou zúčastnila na svetovej výstave v Chicagu, kde zožala veľký úspech [27].

Neskôr začali umývačky vyrábať a zlepšovať aj iní výrobcovia. A tak v roku 1920 sa objavila prvá voľne stojaca umývačka riadu s pevným prívodom vody.

                                                                                      

                                                                                         Prvá umývačka Elektrolux                                                   

                                                                            (prevzaté z http://www.electrolux.co.uk/node260.asp)

Umývačka riadu je zariadenie, ktoré z riadu zmýva zbytky pokrmov, oplachuje ho a suší. Zo špinavého riadu, naskladaného v drôtených košoch vo vnútri umývačky, je špina strhávaná vodou, ktorá pod tlakom strieka z rotujúcich trysiek. Voda sa musí rozstrekovať silným prúdom všetkými smermi, aby sa umyl každý kúsok riadu Voda, ktorá je ohrievaná odporovým telesom alebo prietokovým ohrievačom (u novších typov) na teplotu 40 0C až 700C v závislosti od programu, je poháňaná čerpadlom, cirkuluje a priebežne sa filtruje. Filtračných vložiek býva viac, avšak musia byť minimálne dve – na hrubú nečistotu a jemnejší kal. Umývací účinok býva zosilňovaný umývacím prípravkom, ktorý pôsobí chemicky (odmasťuje) a spolu s tlakovou vodou tiež mechanicky. Riad je oplachovaný čistou vodou s prídavkom špeciálnej chemikálie, ktorá pôsobí ako leštidlo a výrazne znižuje povrchové napätie vody, takže po usušení nezostávajú na jeho povrchu stopy po kvapkách. Sušenie prebieha buď naakumulovaným teplom (po skončení treba nechať umývačku asi desať minút zavretú, lebo inak sa vyvalí para) alebo pomocou inštalovaných výhrevných telies na ohrev sušiaceho vzduchu, niekedy podporených ventilátorom.

Do pracovného priestoru umývačky by mala prichádzať voda zbavená solí vápnika a horčíka, ktoré spôsobujú jej tvrdosť. Väčšina umývačiek je preto vybavená zariadením na zmäkčovanie vody, takzvaným iontomeničom, ktorý na seba tieto látky viaže. Jeho regenerácia prebieha pomocou špeciálnej soli, ktorú je treba dopĺňať a jej množstvo kontrolovať na indikátore.
Umývačka umyje a vyleští porcelánový, sklenený, kovový aj plastový riad a najmä pri členitých povrchoch predstihuje ručné umývanie. Na druhej strane v nej nie je možné umývať riad zo striebra, zinku, hliníka, medi, hrnce s teflónovým povrchom ani drevené dosky či nože s drevenou rúčkou.

Cyklus v umývačke riadu :

  1. Úprava vody : studená voda sa upraví v zmäkčovači vody tak, aby nezanechávala žiadne škvrny na suchom riade.

  2. Ohrievanie : Spodná časť umývačky sa naplní vodou, ktorá sa tam ohreje. Pridá sa do nej čistiaci prostriedok.

  3. Umývanie : Horúca voda sa potom čerpá vodným čerpadlom do otáčajúcich sa ramien s postrekovačmi. Ostrekuje riad a potom sa vracia späť do spodnej časti umývačky, kde sa po filtrovaní recykluje.

  4. Opláchnutie a sušenie: Po umytí sa špinavá voda odčerpá do odtoku. Riad sa potom opláchne a osuší [5].

                                                                              

                                                                                     Moderná umývačka riadu