TLAKOVÝ HRNIEC                                                                                        ÚVOD

 

 

Fyzikálne deje:  Tlak

                           Zmena skupenstva látok

Didaktické použitie (ročník, tématický celok, téma):

7. ročník ZŠ; MECHANIKA KVAPALÍN A PLYNOV; Mechanika kvapalín, plynov; Tlak

8. ročník ZŠ; PRÁCA.ENERGIA.TEPLO; Premeny skupenstva látok

1. ročník SŠ; MECHANIKA; Mechanika kvapalín a plynov

História a princíp činnosti:

Francúzsky fyzik Dennis Papin prišiel na to, že teplota varu vody sa dá zvýšiť aj nad 100 C. Treba však zvýšiť tlak nad hladinou. Aby sa takýto tlak udržal, musí pokrievka tesne priliehať na hrniec. Hrniec, ktorý vynašiel Papin, sa nazýva Papinov hrniec alebo tlakový hrniec. Slúži na to, aby sa potraviny rýchlejšie uvarili.

Prvý Papinov hrniec predstavovala nádoba s veľmi tesne priliehajúcou pokrievkou, ktorá pomáhala vytvoriť v hrnci vyšší tlak. Voda sa tak varila pri oveľa vyššej teplote než v bežnom hrnci. Na pokrievke bol namontovaný bezpečnostný ventil, ktorý mal zabrániť výbuchu nádoby. Lenže vtedy ešte tento vynález svet nepotreboval. V kuchyni sa Papinove hrnce udomácnili až v druhej polovici 19. storočia. Najprv sa v nich varili najčastejšie kosti. Až v 20. storočí sa Papinov hrniec používal aj na varenie jedál.

 

                                                     

                                                 Jeden z prvých tlakových hrncov                                            Dennis Papin

         

                                                                           

                                                                                      Moderný tlakový hrniec

 

Motivačné otázky:

Prečo je mäso v tlakovom hrnci rýchlejšie uvarené ako v obyčajnom hrnci?

Pri varení kvapaliny v neuzavretej nádobe sa kvapalina intenzívne vyparuje, stráca tým všetku dodanú energiu a jej teplota nerastie. V uzavretej nádobe tlakového hrnca sú nad hladinou okrem vzduchu aj vodné pary, takže tlak na hladinu je vyšší ako v otvorenej nádobe. Voda (aj mäso) teda dosiahne bez varu vyššiu teplotu, až k 120 °C.

(Zmeny skupenstva látok)

Keď dovaríme v tlakovom hrnci a chceme ho otvoriť, treba ho najprv schladiť, či poistným ventilom z neho pomaly odpustiť paru. Prečo je nebezpečné otvárať hrniec nasilu hneď po jeho  odobraní z variča?

Po prvé to ide z dôvodu vnútorného pretlaku pomerne ťažko, ale predovšetkým by pri znížení tlaku začala voda prudko vrieť, mohla by vykypieť z hrnca a popáliť nás.

(Zmeny skupenstva látok)