SPLACHOVACÍ ZÁCHOD                                                                                         ÚVOD

 

 

Fyzikálne deje:  Mechanika kvapalín

                           Tlaková sila

Didaktické použitie (ročník, tématický celok, téma):

7. ročník ZŠ (sekunda); MECHANICKÉ VLASTNOSTI KVAPALÍN; Tlaková sila

1. ročník SŠ ; MECHANIKA; Mechanické vlastnosti kvapalín; (Tlaková sila)

História a princíp činnosti:

Splachovací záchod vymyslel roku 1589 Sir John Harington – britský šľachtic, ktorý bol krsňaťom kráľovnej Alžbety I. Nádržka, ktorú skonštruoval Harington, fungovala na princípe ventilu, ktorý umožňoval prítok vody. Harington navrhoval, aby sa splachovalo raz, alebo dvakrát denne.

Dvesto rokov musel čakať splachovací záchod na ďalšieho zlepšovateľa. Stal sa ním Alexander Cummings, ktorý vymyslel posuvný uzáver medzi misou a odpadom. O dva roky neskôr, v roku 1777 dostal patent Samuel Prosser za záchod s piestom. Prvým výrobcom splachovacích záchodov bol Angličan Joseph Bramah, ktorý otvoril svoju firmu v roku 1778. Jeho záchody sa používali predovšetkým na lodiach.

 

                                                                 

                                                                      Commingov splachovací záchod patentovaný v roku 1775
 

Použitie sifónu, ktorý umožnil zabudnúť na ventil, ktorý môže presakovať, sa datuje práve do tohto obdobia.

Veľa splachovacích nádržiek funguje pomocou sifónu, ktorý spôsobí, že voda tečie smerom nahor. Ak je otvorený koniec sifónovej rúry pod hladinou, voda tečie smerom nahor, okolo ohybu a potom nadol k otvoru. Spláchnutím začne fungovať sifón. Keď sa voda dostane cez ohyb sifónovej rúry, tlak vzduchu vytlačí zvyšok vody.

Keď spláchneme, kotúč vytlačí vodu hore sifónom. Voda sa dostane na ohyb sifónovej rúry a tečie ďalej. Zvyšná voda v nádržke ju potom nasleduje. Keď voda v nádržke klesne pod úroveň zvona, dostane sa do zvona vzduch a sifón prestane fungovať. Vtedy je plavák dosť nízko na to, aby sa otvoril ventil a do nádržky začala tiecť pod tlakom voda, pričom plavák znovu stúpa. Stúpajúci plavák postupne uzavrie ventil a prítok vody sa preruší. Napriek tomu, že je nádržka plná, voda sa cez sifón nedostane, kým niekto nepotiahne páčku a nespláchne, aby sa všetko znova zopakovalo. Plavák a ventil spolu tvoria samoregulovaný mechanizmus [5].