OTVÁRAČ NA KONZERVY                                                                   ÚVOD

 

 

Fyzikálne deje:  Mechanický pohyb

                           Páka

                           Sila

Didaktické použitie (ročník, tématický celok, téma):

1. ročník SŠ ; MECHANIKA; Kinematika; (Mechanický pohyb, Páky)

História a princíp činnosti:

Prvý prakticky použiteľný otvárač na konzervy bol vynájdený 50 rokov po „narodení“ kovových konzerv. Konzervácia potravín v plechovkách sa prvýkrát použila pre Britské námorníctvo v roku 1813. Použitý oceľový plech bol dosť silný, a tak samotná plechovka často vážila viac ako jej obsah. Objaviteľ konzervácie, Peter Durand, síce vymyslel, ako potraviny dostať do plechovky a konzervovať, ale už nepremýšľal o tom, ako ich jednoducho z konzervy zasa dostať von. V jeho návode je napísané: „Otvorte pozdĺž horného okraja pomocou dláta a kladiva.“

V 80. rokoch 19. storočia, keď sa na konzervy začal používať slabší plech, bolo možné prísť  s vynálezom otvárača. Prvý sa o to pokúsil Ezra Warner z USA. Na svoj vynález dostal patent v roku 1858.

                                                                                 canopen.jpg (9607 bytes)
                                                                            (prevzaté z http://www.firmgripgadgets.com)

Moderný otvárač s rezacím kolečkom, ktoré sleduje lem konzervy, vymyslel Wiliam Lyman v roku 1870. jediná zmena, ktorá tam počas ďalších rokov pribudla, bolo pridanie vrúbkovaného kolečka. Potom už stačilo pridať len elektrický pohon (1931).

                                                                                          01goodp1.jpg (4387 bytes)
                                                                                 (prevzaté z http://homearts.com/)

Aj napriek týmto technickým vymoženostiam sa dlhú dobu používal, a dodnes sa aj používa, jednoduchý ručný otvárač, ktorý je jednoduchý, malý a ľahko prenosný.

Otvárač má čepeľ alebo koliesko s nabrúsenou hranou a tá vniká do veka konzervy. Aby čepeľ dokázala prerezať kov, z druhej strany sa o záhyb konzervy opiera ozubené koliesko, ktoré ju zároveň posúva dopredu. Silu musíme koliesku dodať my, a to tak, že otáčame rúčkou. Na koliesko tento pohyb prenáša ďalšia dvojica ozubených kolies [5].