NOŽNICE                                                                                                                                                               ÚVOD

 

 

Fyzikálne deje:  Mechanický pohyb

                           Páka 1. typu

                           Sila

Didaktické použitie (ročník, tématický celok, téma):

1. ročník SŠ; MECHANIKA; Kinematika; (Mechanický pohyb, páky)

História a princíp činnosti:

Páky sú tyče, ktoré sa otáčajú okolo jedného pevného bodu alebo osi, nazývaného bod otáčania. Tento bod vyvažuje dve sily: silu pôsobenia a silu odporu, teda nákladu. Poloha bodu otáčania mení spôsob, ktorým páka využíva vynaloženú silu. Čím bližšie je bod otáčania k odporu, tým väčšia sila môže proti nemu pôsobiť. Ak je bod otáčania veľmi ďaleko od bodu odporu, vynaložená sila je menšia. Keď grécky matematik chcel ilustrovať efektívne využitie páky, povedal : „Dajte mi pevný bod a pohnem zemeguľou“.

Páka 1. typu: V týchto pákach bod otáčania (opora) leží medzi vynaloženou silou a bodom odporu (náklad). V nožniciach je oporou skrutka [14].

Každé z dvoch ostrí nožníc sa správa ako páka. Ich nabrúsené hrany sú vlastne dva kliny, ktoré sa veľkou silou vrezávajú do látky, každý z jednej strany. Keď sa stretnú, rozstrihnú látku na dve časti.

Strihací efekt je najsilnejší tesne pri ich kĺbe. Bremenom je odpor, ktorým strihaná látka pôsobí na ostria nožníc [5].