DIPLOMOVÁ PRÁCA

 

 

 

 

 

 
      FYZIKA V BEŽNOM ŽIVOTE
              (DOMÁCNOSŤ)
 
 

 

 

 

Mária Štefáneková                                                                        Fakulta prírodných vied ŽU