INÉ                                                                                                                                                                                                              ÚVOD

 

 

Motivačné otázky:

Aký je princíp kukátka na dverách?

Ide v podstate o tzv. Galileiho ďalekohľad , do ktorého sa ale pozeráme z druhej strany.

Galileiho ďalekohľad má použitú ako okulár rozptylnú optickú sústavu. Vytvára tak priamy obraz.

(Optické prístroje)