UPRATOVANIE                                                                                                                                   ÚVOD

 

 

Aká je fyzikálna podstata klepania kobercov?

Koberec sa dá do pohybu a častice prachu zostávajú na mieste, preto opúšťajú vlákna koberca.

(Mechanika hmotného bodu)

Aká je podstata klepania perín?

Klepaním perín sa vytláča vzduch z perín a unikajúci vzduch odnáša so sebou prach. Častice prachu sa po náraze o perinu vplyvom zotrvačnosti pohnú vzhľadom k zemi iba nepatrne, čím opúšťajú perinu (vlákna diek, kobercov).

Prečo je vhodnejšie utierať prach v miestnosti, kde sa cez deň pracuje, radšej ráno ako večer?

 Pohybom vzduchu sa počas dňa prach víri, cez noc sa usadí a ráno ho možno prachovkou zotrieť.

(Kinetická teória látok)

Aj keď sú škáry v dverách skrine uzučké, je za nimi usadené množstvo prachu. Prečo?

Vplyvom zmien atmosferického tlaku vzduchu v danej miestnosti dochádza k prúdeniu vzduchu z miestnosti do skrine a naopak, prúdením vzduchu sa zanáša prach.